Verstoringsgevoeligheid van vleermuizen voor geluid

Als echolokatie de belangrijkste manier van waarnemen voor vleermuizen is, mag aangenomen dat vleermuizen gevoelig zijn voor geluid. Toch is daar relatief weinig onderzoek naar gedaan.

Waarnemingen van bijvoorbeeld gewone dwergvleermuizen bij luidruchtige locaties doet vermoeden dat zij relatief ongevoelig zijn voor andere geluiden,maar zeker is dat niet. Aangezien de gevoeligheid voor lage en hoge frequenties bij mensen anders is dan bij vleermuizen kunnen we ons persoonlijke beleving van geluidssterkte niet doortrekken naar die van vleermuizen. Daar is speciale aparatuur voor nodig.

Enkele onderzoeken hebben echter al wel laten zien dat geluidverstoring het uitvlieggedrag van watervleermuizen kan beïnvloeden. Vleermuizen die ook passief foerageren (zonder echolocatie, luisteren naar geluid van insecten), zoals grootoorvleermuizen, bechsteinsvleermuis en vale vleermuis kunnen ook in hun jachtgedrag door geluid worden verstoord.