Ecoloog

Wat zijn vleermuizen

Een knobbelzwaan is niet hetzelfde als een boerenzwaluw en een paling is geen zalm. Wat voor vogels en vissen geldt, geldt ook voor vleermuizen: een watervleermuis een heel andere soort dan een rosse vleermuis. De soortengroep vleermuizen is zeer divers. Ondanks deze verschillen kan de ecologie van vleermuizen wel als groep in zijn algemeenheid worden beschreven.

De specifieke eigenschappen van de verschillende soorten worden hieronder toegelicht: 

Doelgroep: 

Verblijfplaatsen

Het grootste deel van hun leven bevinden vleermuizen zich in hun verblijfplaatsen. Verblijfplaatsen zijn voor vleermuizen en bepalen sterk de aanwezigheid van vleermuizen, dichtheden, foerageergedrag, paargedrag en migratie. Welke vleermuizen in een stad voorkomen is dus ook sterk gebonden aan het aanbod van verblijfplaatsen in die stad en haar directe omgeving.
De factoren die de aanwezigheid van verblijfplaatsen van vleermuizen bepalen zijn (Altringham 1996):
• bescherming tegen het weer
• bescherming tegen roofdieren

Doelgroep: 

Vleermuissoorten van de stad

Niet alle 22 in Nederland waargenomen vleermuis soorten worden in steden aangetroffen en sommige soorten zijn bovendien zeer zeldzaam. Voor dit handboek is daarom een selectie gemaakt van de meest relevante soorten. Hoewel een aantal soorten opportunistisch is in het gebruik van verblijfplaatsen, is een algemene indeling gemaakt van voor de stad meest relevante vleermuissoorten.

Doelgroep: 

Pagina's

Abonneren op RSS - Ecoloog