Algemeen

Kennislacunes Vleermuizen in de stad

Of het nu gaat om het formuleren van een stedelijk beleid voor de bescherming van vleermuizen of het toetsen van een ingreep op een specifieke locatie in de stad, in beide gevallen proberen we een werkbare balans te vinden tussen natuurbescherming en stedelijke ontwikkeling. Het uitgangspunt is het streven leefgebied van vleermuizen te beschermen en waar mogelijk te verbeteren. Maar wanneer er geen andere oplossingen zijn willen we eventueel verlies aan habitat compenseren met nieuw gecreëerd leefgebied voor vleermuizen.

Doelgroep: 

Disclaimer

Copyright op deze website

De teksten, tekeningen, bewegende beelden, geluidsopnamen en audiovisuele objecten op deze website mogen niet worden vermenigvuldigd of openbaar gemaakt gemaakt door middel van druk, microfilm, fotocopie, plaatsing van teksten en of afbeeldingen op andere websites of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteurs/makers. Gebruik van plaatjes of teksten voor werkstukken of spreekbeurten op school of bij hobbyclubs mag wel zolang deze niet verder verspreid of openbaar worden gemaakt.

Doelgroep: 

Pagina's

Abonneren op RSS - Algemeen