Relatie tussen vleermuizen - verlichting – voedselaanbod

 Er worden vaak tegenstrijdige uitspraken gedaan over de invloed van verlichting op vleermuizen. Verlichting zou verstorend zijn voor vleermuizen, maar tegelijkertijd wordt ook gesteld dat verlichting nachtactieve insecten aantrekt en dat vleermuizen daarvan profiteren.

Feit is dat er erg weinig onderzoek is gedaan naar de invloed van verlichting op (verschillende soorten) vleermuizen, waarin ook de invloed op de vleermuizen èn hun prooidieren in relatie tot elkaar is onderzocht. Kennislacunes op dit vlak gaan met name over:

• Invloed van verlichting op insectenaanbod en predatie door vleermuizen in (sterk) verlicht gebied.
• Invloed van verlichting op insectenaanbod en predatie door vleermuizen in niet verlichte gebieden, grenzend aan sterk verlichte gebieden.