Populatie-effect van barrières en nieuwe verbindingen

 Hoe onderzoek je het slachtoffer risico van een potentiële barrière en bereken je het korte- en lange termijn effect op de lokale en/of regionale populatie? Deze berekeningen zijn ook van belang voor de nieuwe verbindingen, deze moeten dat effect opvangen en eventueel op den duur weer herstellen.