Gedrag van de verschillende soorten vleermuizen m.b.t. bestaande barrières en nieuwe barrières als gevolg van infrastructuur

Voor de soorten die bij hun bewegeingen door het landschap erg afhankelijk zijn van lijnvormige elementen kunnen we voorspellen dat het doorsnijden van deze lijnvormen met snelwegen, spoorwegen en kanalen ernstige gevolgen kan hebben. Hoe dit in de praktijk in zijn werk gaat is echter maar weinig onderzocht. Hoe reageren vleermuizen op plotseling aanwezige barrieres? Welke parameters spelen in dit gedrag een rol? En aangezien we al heel veel wegen hebben aangelegd, welke oplossingen hebben vleermuizen soms zelf al gevonden? Welke niet speciaal voor vleermuizen aangelegde voorzieningen worden door vleermuizen als oversteekplaats gebruikt.