Factoren in verstoring van vleermuizen door licht

 Behalve de hoeveelheid licht (lichtintensiteit) spelen waarschijnlijk nog andere factoren een rol in de invloed van verlichting op vleermuizen:

• Lamptype.
• Armatuur.
• Lichtkleur*.
• Bijgeluiden (ultrasoon) van verlichting.
• Verlichtingsregime (dichtheid van verlichtingsbronnen, periode van verlichting).
• Omgevingsfactoren (lichtbarrières / wegverkeer/ predatoren, bijvoorbeeld uilen).

Onderzoek naar deze factoren is in verschillende landen wel gestart, maar de resultaten zijn nog niet bekend of onvoldoende toegankelijk.